PERBANDINGAN TRIGONOMETRI SUDUT-SUDUT ISTIMEWA

Sudut istimewa adalah sudut dengan nilai perbandingan trigonometri yang dapat ditentukan nilainya tanpa menggunakan kalkulator. Sudut-sudut istimewa antara lain: 0°, 30°, 45°, 60°, 90°, dan seterusnya. Berikut ini merupakan nilai perbandingan trigonometri sudut-sudut istimewa tersebut.

mademathika.blogspot.com

Untuk lebih mudah dalam mengingatnya, kita dapat menggunakan jari tangan dalam menghafalkan nilai perbandingan trigonometri sudut-sudut istimewa tersebut. Perhatikanlah gambar berikut ini.

menentukan nilai perbandingan trigonometri sinus sudut-sudut istimewa dengan menggunakan kaidah tangan kirimenentukan nilai perbandingan trigonometri cosinus sudut-sudut istimewa dengan menggunakan kaidah tangan kirisedangkan, untuk mencari nilai perbandingan trigonometri tangen sudut-sudut istimewa kita mencarinya dengan membagi nilai sinus dengan cosinus dari sudut yang kita cari nilai tangennya.

Contoh


Terima kasih atas komentar yang telah anda berikan
EmoticonEmoticon