Latihan Soal Faktorisasi Suku aljabar

Berikut ini merupakan soal-soal faktorisasi suku aljabar yang dapat digunakan sebagai latihan sebelum menghadapi ulangan.

A. Pilihlah salah satujawaban yang paling benar!
1. Pada bentuk aljabar 2x2y2 terdapat ... variabel.
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4

2. Suku dua terdapat pada bentuk aljabar ....
A. 2x2 + 4x – 2
B. 3x2y2 + xy – 5
C. 4x2y2
D. 2x2

3. Hasil pengurangan a2 – 2a dari 2 – 3a2 adalah ....
A. –4a + 2a + 2
B. 4a2 – 2a – 2
C. 2a2 + 2a – 2
D. a2 – 2a + 2

4. Hasil dari (x y) (2x + 3y) adalah ....
A. 2x2 – 5xy – 3y2
B. 2x2 + xy – 3y2
C. x2 – 5xy y2
D. x2 + xy y2

5. Bentuk sederhana dari 2(x – 3y + xy) – 2xy + 3x adalah ....
A. 4x xy – 3y
B. 5x xy – 4y
C. 4x – 6y + xy
D. 5x – 6y

6. Pemfaktoran x2 – 19x – 20 adalah ....
A. (x – 4) (x + 5)
B. (x – 2) (x – 10)
C. (x + 1) (x – 20)
D. (x + 2) (x – 10)

7. Bentuk aljabar 25a2 – 16b2 jika difaktorkan hasilnya ....
A. (5a b) (5a b)
B. (a + 4b) (a – 4b)
C. (5a – 4b) (5a – 4b)
D. (5a – 4b) (5a + 4b)

8. Luas sebuah persegi panjang adalah (2x2 + 3x – 9) cm2 dan panjang sisinya (4x + 6) cm. Lebar persegi
panjang itu adalah ....
A. 2(x + 3)
B. (x + 3)
C. (2x – 3)
D. (2x – 3)

9. Pemfaktoran dari 4x2 + 14x – 18 adalah ....
A. (4x – 3) (x + 6)
B. (2x – 3) (2x + 6)
C. (4x – 2) (x + 9)
D. (2x – 2) (2x + 9)

10. Bentuk sederhana dari adalah …
A. 4 – 6a
B. 4 + 6a
C. 2 + 3a
D. 2 – 3aB. Jawablah pertanyaan berikut beserta uraiannya!
1. Sederhanakanlah.
a. (2x2y xy2 + 3) – (x2y + 2xy2 – 7)
b. (3x2 - xy2 ) + (5x2 +2xy2 -1)
2. Jabarkan perkalian bentuk aljabar berikut!
a. (3x – 2) (4x + 5)
b. (8a – 3b) (8a + 3b)
3. Faktorkanlah.
a. x2 + 6x – 16
b. p2 – 16q4
4. Sederhanakan pembagian bentuk aljabar berikut!
a. 6xy : 2y
b. 20a4b5c7 : (4a2b2c3 : 2abc)
5. Jabarkan perpangkatan bentuk aljabar berikut.
a. (x + 4)3
b. (3a – 2)5
 
Semoga Bermanfaat :)

1 komentar so far

terima kasih banyak untuk soal yang bermanfaat :)

Terima kasih atas komentar yang telah anda berikan
EmoticonEmoticon