Latihan UN SMK 2015: Logaritma

1. Jika diketahui log 2 = a dan log 3 = b. Maka nilai log 120 adalah …
A. a + b
B. a - b
C. 2a + b + 10
D. a + 2b + 10
E. 2a + b + 1

2. Nilai dari 2log 16 + 3log 9 – 5log 625 = …
A. 2
B. 3
C. 4
D. 5
E. 6

3. Nilai dari 2log14 + 2log18 – 2log 63 adalah …
A. 63
B. 18
C. 14
D. 7
E. 2

4. Nilai dari 3log 5 x 25log 9 adalah …
A. 5
B. 3
C. 2
D. 1
E. 0

5. Jika log 2 = 0,301 dan log 3 = 0,778 , nilai  log  36 adalah...
A. 1,079
B. 1,380
C. 2,158
D. 3,010
A. 7,780

6. Nilai dari log 6 + log 8 – log 0,48 adalah …
A. 100
B. 14,48
C. 13,52
D. 14
E. 2

7. Nilai dari 32log 4 - 3log 27 - 27log 343 = …
A. -7
B. -5
C. -3
D. -2
E. 0

8. Nilai 3log 7292 adalah …
A. 18
B. 12
C. 10
D. 8
E. 6

9. Jika 2log 3 = x dan 3log 5 = y, maka nilai 2log 125 adalah …
A. xy
B. 2xy
C. 3xy
D. 6xy
E. 15xy

10. Jika nilai 3log 5 = x, maka nilai 9log 625 adalah …
A. 5x
B. 3x
C. 2x
D. x
E. 1

Untuk Latihan UN SMK 2015 lainnya silahkan lihat di Kumpulan Soal Latihan UN SMK Tahun 2015

0 Response to "Latihan UN SMK 2015: Logaritma"

Post a Comment

Terima kasih atas komentar yang telah anda berikan

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel